Funksjonelt og unikt båtdesign

PROMEK AS HAR SIDEN 1992 PRODUSERT OVER 170 SPESIALDESIGNEDE ALUMINIUMSBÅTER TIL SMÅ OG STORE KUNDER LANGS NORSKEKYSTEN OG I UTLANDET. VÅRT MÅL HAR HELE VEIEN VÆRT Å IVARETA TRADISJONENE OG KOMPETANSEN VI HAR BYGGET OPP, MEN SAMTIDIG HENTE UT DET BESTE FRA NÅTIDENS TEKNOLOGI.

Utvikling og dialog

Gjennom årene har firmaet vårt tilpasset seg stadig endrede krav til dokumentasjon, og våre kunder kan stole på at alle våre produkter er kvalitetssikret og levert etter gjeldende retningslinjer. Mange store aktører har kommet tilbake til oss år etter år, og for hver gang har vi utviklet og forbedret produktet. I prosessen har vi god dialog med kunde for å finne gunstige løsninger som møter deres behov. Vi ønsker å være en profesjonell og rådgivende partner, og sørger for at kundene våre blir godt ivaretatt.

Våre båter

ALUMINIUM
– styrke, lav vekt, vedlikeholdsvennlig

ALLE PROMEKS BÅTER BYGGES I ALUMINIUM. I VÅRE ØYNE ER DETTE DET BESTE ALTERNATIVET FOR ARBEIDSBÅTER, SIDEN DET HAR LAV VEKT, HØY STYRKE OG SEIGHET. DETTE GJØR AT BÅTENE TÅLER TØFF HÅNDTERING, SAMTIDIG SOM MATERIALET ER MILJØVENNLIG BÅDE I PRODUKSJON OG VIDERE DRIFT.

Vår konstruksjonsavdeling har fire ansatte som har fullt fokus på alle prosjekter, og samlet erfaring gjør at vi raskt finner gode og faglig godkjente løsninger. Med full kontroll på prosessen helt fra produksjonsstart, både utforming av design og til ferdig produkt, har vi samtidig muligheten til å være fleksible. Våre spesifikt tilpassede konstruksjoner møter kundens forventninger – hver gang.

Vi i Promek er opptatt av å videreformidle kunnskapen vår, og samtidig sikre rekruttering til båtbyggerbransjen. Vi er derfor med i skolenes opplæringsprogram for lærlinger, og har kommunen som støttespiller og medeier i selskapet.