Ulike oppgaver innen næringen stiller ulike krav til utforming og utrustning. Vi har derfor, i samarbeid med næringen, utviklet et utvalg standardbåter som er tilpasset oppdrettsanleggenes ulike arbeidsoppgaver. Som varianter av standardbåtene har vi et stort spillerom for tilpasning til den enkelte oppdretters ønsker og behov.

Service- og arbeidsbåter

Båtene kan leveres som katamaran eller ett-skrogs. Fordelene med katamaran er stor dekksplass og meget god stabilitet. Ett-skrogsbåter har større lastelastekapasitet under dekk. Båtene er utviklet for å dekke ett eller flere av følgende behov for: Stabile arbeidsplattformer. Transport av fôr og utstyr. Skifting av nøter. Håndtering av anker.

Katamaraner

Service- og arbeidsbåter med meget god stabilitet og svært stor dekksplass. Båtene er konstruert for å dekke de fleste arbeidsoppgavene ved oppdrettsanlegg og skjellanlegg og er godt utprøvet.

Skrog

Skroget bygges i aluminium som katamaran og er dimensjonert i henhold til anerkjente regelverk. Hvert skrog er oppdelt i 3 vanntette seksjoner. (maskinrom, midtrom og forepeak).

Overbygg

Styrehuset har god sittekomfort for 4-5 personer og en oversiktlig styreplass. Toalettrom med WC og servant med varmt / kaldt vann kan leveres etter ønske

Dekksarrangement

Hydraulisk dekkskran og capstan er arrangert slik at dekksarealet får optimal utnyttelse.

Ett-skrogs

Trygge service- og arbeidsbåter med gode sjøegenskaper og lastekapasitet under dekk. Båtene er konstruert for å dekke arbeidsoppgaver ved oppdrettsanlegg, skjellanlegg og er godt utprøvet.

Våre båter